Szkolenie perswazja zorganizowane w formie aktywnego warsztatu z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń, symulacji, zadań oraz dyskusji grupowych

Za szkolenie istnieje możliwość wystawienia faktury. Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii. Kończysz takie szkolenie i w istocie nie dowiadujesz się niczego przydatnego. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Szkolenie perswazja zorganizowane w formie aktywnego warsztatu z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń, symulacji, zadań oraz dyskusji grupowych. W związku z tym, organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone metodą mieszaną: wykładowo – warsztatową. Szkolenie jest opracowane od A do Z i znajdziesz na nim wszystko to co wzniesie Twoje umiejętności sprzedażowe, czy też umiejętności sprzedażowe Twoich pracowników na najwyższy z możliwych poziomów! Jednodniowe szkolenie z nowoczesnych technik sprzedaży NLP jest świetną propozycją dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych. Dwudniowe szkolenie “Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon” skierowane jest do osób, których praca polega. Za szkolenie istnieje możliwość wystawienia faktury. Szkolenie ze skutecznych technik i metod sprzedaży oraz doskonalenia sztuki autoprezentacji, prezentacji produktu, firmy i usług. Szkolenie “Przywództwo z NLP: zarządzanie zespołem i skuteczne radzenie sobie z konfliktami” skierowane jest do wszystkich osób. Szkolenie z podstaw NLP jest znakomitą propozycją dla osób, które chciałyby poznać najważniejsze informacje o programowaniu. Podczas trening interpersonalnego perswazja w negocjacjach w będziesz doskonalić znajomość języka angielskiego w obszarze zagadnień związanych z wywieraniem wpływu i siłą przekonywania. Szkolenie ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzone w języku angielskim. Szkolenie to pozwoli Ci zdobyć unikatową wiedzę z dziedziny perswazji i wywierania wpływu na ludzi. Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Podczas zajęć naszych uczestników czeka niespodzianka - na każdym szkoleniu losujemy jedną osobę, która otrzymuje od nas 50% rabatu na dowolne szkolenie AVENHANSEN. Szkolenie trwa 12 dni i jest ono podzielone na 6 weekendowych zjazdów. Dwudniowe szkolenie “NLP w sprzedaży” odpowie. Szkolenie merytorycznie na bardzo wysokim poziomie, kompetentny i kontaktowy wykładowca. Szkolenie spełniło moje oczekiwania w 200%. Więc samodzielnie odpowiedz sobie na pytanie: Czy chciałbyś wybrać jakieś szkolenie prowadzone przez teoretyka?